Sraz chovatelů PVP 2024

Jako každoročně i letos jsme se sešli v krásném prostředí Bílých Karpat. Moc jsme si to užili my lidi i naši portíci. 

Jubilejní klubová výstava 

100.let KCHLS


Přihlášení POUZE ON-LINE na https://www.dogoffice.cz/

Sraz chovatelů PVP 2024

Jako každoročně i letos jsme se sešli v krásném prostředí Bílých Karpat. Moc jsme si to užili my lidi i naši portíci. 

KCHLS SPOUŠTÍ ČLENSKOU AGENDU KCHLS OFFICE

Klub chovatelů loveckých slídičů spouští novou aplikaci pro členskou agendu a přihlašování do zkoušek KCHLS office.

Odkaz vás přesměruje na stránky KCHLS kde najdete všechny potřebné informace včetně instruktážního videa

https://kchls.cz/2024/02/01/spoustime-clenskou-agendu-kchls-office/ 1.2.2024 M.H.

PLÁN KLUBOVÝCH A SPECIÁLNÍCH VÝSTAV PRO ROK 2024


Oblastní KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHLS bez zadávání titulu KV, CAC, CAJC Kelč FCI VIII. – Všechna plemena sdružená v KCHLS (slídiči, vodní psi, retrieveři) 31.3.2024

 KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHLS se zadáváním titulů Klubový vítěz a CAC, CAJC Olomouc FCI VIII. – španělé a vodní psi mimo retrieverů a amer.kokrů 11.5.2024

 SPECIÁLNÍ VÝSTAVA KCHLS s titulem VSV a VSV mladých se zadáváním titulu CAC, CAJC Olomouc FCI VIII. – slídiči a vodní psi mimo Anglický kokršpaněl, Anglický špringršpaněl, retrieverů a amer.kokrů 12.5.2024

 JUBILEJNÍ VÝSTAVA KCHLS se zadáváním titula CAC, CAJC Kroměříž FCI VIII. – Všechna plemena sdružená v KCHLS (slídiči, vodní psi, retrieveři) 6.7.2024

KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHLS bez zadávání titulu KV se zadáváním titulu CAC, CAJC Kolín FCI VIII. – všichni španělé a vodní psi mimo retirievrů a amer.kokrů 21.9.2024
        

Šampion šampionů na BVV Brno

Uzávěrka 9.1.2024
Více informací : 


Kdo je paní Vladimíra Tichá - odkaz pro ty co ji neznají:

https://www.myslivost.cz/OMS/klubautoru/Special-pages/Ticha.aspx

Mycoplasmóza u psů 

20. 10. 2023 OD LABVET

Strašák chovatelů – mycoplasma u psů

V poslední době se mezi chovateli skloňuje název bakterie, o které se dříve vůbec nemluvilo a která je dnes považována za největšího strašáka kynologů v oblasti reprodukce. Jedná se o mycoplasmu, o které se říká, že je důvodem pro nezabřezávání, potraty a neplodnost a také o tom, že k nakažení dochází zásadně pohlavním stykem. Možná stojí za to, něco o ní napsat.

Co je mycoplasma?

Mycoplasma patří mezi nejmenší a nejjednodušší bakterie, občas bývá označovaná jako přechod mezi viry a bakteriemi. Má poměrně jednoduchou stavbu těla, např. nemá buněčnou stěnu, což ovlivňuje celou řadu věcí včetně špatné odezvy na antibiotickou léčbu. Do buněk svého hostitele nevniká, ale "přisaje se" na jejich povrch.

Existuje velké množství druhů mycoplasem. Většinou se jedná o tak zvané slizniční komensály, tedy o zárodky, které ke svému životu využívají nějakého hostitele, ale při tom mu neškodí. Řadu druhů mycoplasem najdeme i u psů. Jako potencionální nebezpečí bývají zmiňovány M. cynos, M. spumatis a M. canis. M.cynos se může podílet na vzniku pneumonií, M. spumatis a M. canis mohou být příčinou onemocnění urogenitálního traktu. Pravdou ale je, že informací o jednotlivých druzích mycoplasem a jejich případné patogenitě moc není.

Jak se mycoplasma u psů šíří?

K přenosu mycoplasmosy dochází kapénkovou infekcí, pohlavním stykem a popisován je i přenos prostřednictvím krve sajícího parazita, např. klíštěte. Pokud tedy někdo tvrdí, že jeho fenku nakazil pes při krytí nebo naopak nakazila fenka psa, může, ale také nemusí mít pravdu.

K tomu, aby se mycoplasmosa u určitého jedince namnožila tak, aby mohla škodit, potřebuje ještě vhodné prostředí. A to nalézá u jedinců s oslabenou obranyschopností organismu, kteří se ataku bakterie nedokáží úspěšně bránit.

Příznaky a diagnostika

Chovatele samozřejmě zajímá, zda má jedinec, u kterého se některá z mycoplasem přemnožila v pohlavním traktu, nějaké klinické dobře viditelné příznaky. Ojediněle se mohou vyskytnout např. vřídky na pohlavních orgánech, ale větší postižení organizmu (teploty, nechutenství, zvracení, průjmy atd.) majitel psa nebo fenky nepozoruje. Trochu jiné to je v případě pneumonií, ale na ty se naráží zcela ojediněle.

Chovatelé se infekce mycoplasmosou bojí a hledají, jak ji prokázat. Vzhledem k tomu, o jaký zárodek se jedná, je velmi obtížná klasická kultivace prováděná u jiných bakterií např. streptokoků, stafylokoků atd. K dispozici ale je PCR vyšetření, tedy vyšetření, které prokazuje, že ve vzorku odebraném od psa nebo feny je nebo není přítomna DNA/ RNA zárodku, který hledáme.

Existuje několik způsobů PCR vyšetření nebo přesněji řečeno několik závěrů, které z určitého typu vyšetření vycházejí.

Vyšetření kvalitativní – je finančně příjemnější a říká, zda v odebraném vzorku byla mycoplasmosa prokázána.

Vyšetření kvantitativní – je podrobnější, čemuž odpovídá i cena a výsledkem je nejen prosté konstatování, že je v organismu mycoplasma přítomna, ale také kolik jí tam je. To je informace velmi důležitá z pohledu nutnosti případné léčby.

Typizace – třetí typ vyšetření říká nejen, zda je mycoplasmosa přítomna, ale také o který druh jde. Provádí se většinou až po té, kdy je přítomnost mycoplasmy prokázána a cena vyšetření je tomu odpovídající.

Kdy léčit mycoplasmu?

Léčba mycoplasmosy u psů není úplně jednoduchá. Nedají se použít běžně používaná antibiotika, a co je velmi podstatné, nepostačí týden až deset dnů trvající podávání antibiotik běžně úspěšné u jiných infekcí. V případě mycoplasmosy je třeba lék podávat 3 – 6 týdnů. Po skončení léčby by mělo být provedeno kontrolní vyšetření.

Ale pozor. To, že je výsledek negativní ještě neznamená, že s odstupem dvou, tří a více měsících bude výsledek stejný. Mycoplasmosa je velmi rozšířená a psa v takové izolaci, aby ji nepotkal, asi neudržíme. Reinfekce jsou běžné.

Otevírá se otázka, kdy vlastně psa nebo fenku, u kterých byla mycoplasma prokázána, je třeba léčit. Tady se trochu rozchází pohled chovatelů a veterinářů. Chovatelé jsou přesvědčeni, že je třeba léčit vždy a to nejen jedince, u kterého byla bakterie prokázána, ale všechny psy i fenky v daném chovu. Negativní výsledek vyšetření na mycoplasmosu také bývá jednou z podmínek při krytí.

Trochu odlišný je přístup většiny veterinářů. Ti rozumní nevidí rádi zbytečnou antibiotickou léčbu a doporučují přeléčení psa nebo fenky tehdy, pokud výsledek kvantitativního vyšetření prokazuje vysokou zátěž.

Na závěr je asi třeba připomenout, že Labvet může nabídnout odběr vzorků na mycoplasmosu a zajistíme i jejich předání příslušným laboratořím, které vyšetření PCR provádí. Vzorky u fen odebíráme z pochvy z oblasti před děložním krčkem a u psů z předkožky. Odběr to není nijak náročný. V případě pozitivního záchytu nabízíme konzultaci i případnou léčbu. Mimo vyšetření zaměřeného na mycoplasmosu u psů můžeme nabídnout i celé reprodukční balíčky. Vyšetření v nich zakotvená jsou o něco širší a zaměřují se na průkaz nejen mycoplasmosy, ale také na ureaplasmosu, chlamydie, brucelozu a základní bakteriologické vyšetření.

Pokud chcete svoji fenku před krytím vyšetřit, máte dvě možnosti. Můžete přijít 6 – 8 týdnů před předpokládaným krytím. Bude-li mycoplasmosa prokázána, máte ještě čas fenku přeléčit. Můžete také přijít na začátku barvení a pak se rozhodovat na základě výsledků zda krýt budete či ne.

Pes je živý tvor a vše co se ho týká nelze vysvětlit jednoduchými poučkami. Výše byl použitý termín "může se podílet". Chybně přistupuje ten, kdo nezabřeznutí fenky okamžitě přisuzuje mycoplasmose. Příčin přece může být daleko víc. Pokud je mně známo, tak zatím nejsou k dispozici odborné práce zabývající se podrobně touto problematikou. Nedávno nás strašila herpesviróza, dnes už se o ní nemluví. Čas ukáže, zda se mycoplasmosy budeme bát ještě za nějakou dobu nebo zda zjistíme, že to není tak závažný problém, jak si dnes řada lidí myslí.

K zamyšlení...

14. 8. 2019 OD VLADIMÍRA TICHÁ

Bakteriologické vyšetření před krytím feny

Chovatelé, kteří jezdí krýt do zahraničí občas narazí na majitele krycího psa, který souhlas s krytím podmiňuje bakteriologickým vyšetřením fenky. Podobný požadavek začínají mít i majitelé českých psů. Důvodem jsou obavy, že fena něčím nepříjemným psa nakazí.

Je možné diskutovat o tom, zda takové nebezpečí opravdu hrozí či ne. Pravdou ale je, že uvedené vyšetření není zbytečné ani z pohledu feny. Bakteriální infekce, s kterou si organizmus feny s dobrou obranyschopností poradí, a která tedy nevyvolá onemocnění typu zánětu reprodukčních orgánů např. dělohy, může být jedním z důvodů, proč fenka nezabřezne nebo v průběhu březosti plody vstřebá.

Při závažnějších problémech může dojít i k úhynu štěňat před porodem, v jeho průběhu nebo po narození.

Bakteriologické vyšetření feny před krytím může tedy být z chovatelského hlediska zajímavé a pro chovatele je určitě důležitá informace, jak probíhá. Je třeba dodržovat dvě zásady. Ta první se vztahuje k termínu odběrů a druhá k jejich technickému provedení. Tento typ vyšetření má význam dělat až v době, kdy nastupuje hárání a fenka začíná barvit, kdy se tedy uvolňuje děložní krček a je možné se dostat k sekretu z dělohy.

Jakmile zpozorujete u feny první známky hárání

Materiál pro vyšetření je třeba získat z děložního krčku. V praxi to znamená, že nestačí tamponkem vytřít přezku feny nebo začátek pochvy, ale že je třeba se pomocí speciálního nástroje (spekula) dostat až do oblasti před děložním krčkem.

V případě pozitivního nálezu je součástí vyšetření i stanovení citlivosti na antibiotika tak, aby případná léčba mohla být cílená. Pokud chovatel přijde na odběr na začátku hárání feny (1. – 2. den) a jsou zachyceny bakterie, které by mohly způsobit problém, je ještě šance před krytím fenku přeléčit a nebezpečí problémů tak zažehnat.

Odběry pro bakteriologické vyšetření fen provádíme v Labvetu. Do 24 hodin víme, zda jsou či nejsou zachyceny patogenní bakterie a další den je hotová citlivost na antibiotika. Vzorek na vyšetření může odebrat i váš veterinář a odeslat k nám do laboratoře. Můžete si hned teď rezervovat termín vyšetření.

Vyšetření je opodstatněné u nezabřezávajících fen a samozřejmě se mu nevyhnou chovatelé v případě, kdy je požadováno majitelem krycího psa. Z hlediska fen to není bolestivý zákrok. V případě prvniček je určitým doplňkem výsledků i to, že se vlastně jedná o gynekologické vyšetření feny, při kterém se ověří průchodnost a celkové utváření pochvy, což může mít význam jak při krytí, tak při porodu.

Chovalelé stále častěji požadují vyšetření na ureaplasmu. Dosud jsme tato vyšetření posílali do partnerských laboratoří, od srpna provádíme vyšetření sami.

Genomia na výstavě-možnost testování psů za výhodné ceny


Chcete si dát natestovat vašeho portíka? Využijte příležitosti přímo na výstavě.

Jestli se chystáte na výstavu do Letňan můžete se zastavit ve stánku genetické laboratoře Genomia.

Již za tři týdny proběhne Winter TrioCACIB Prague Expo Dog v pražských Letňanech (PVA Expo Praha).

U stánku genetické labolatoře Genomia je možno  koupit genetické testy za akční ceny či se dozvědět zajímavosti ze světa genetiky psů. 

Sraz portugalských vodních psů 2023

Sraz chovatelů a přátel PVP se letos konal 15.-18.6.2023.V krásném prostředí Bílých Karpat oblasti zvané Mlýnky jsme zcela naplnili kapacitu místního kempu. Zájem byl obrovský a již brzy na jaře byla všechna místa obsazena. Na srazu proběhly soutěže pro děti, psy a jejich páníčky, trénování vystavování, koupání v přehradě, výlet po okolí, opékání špekáčků a noční stezka odvahy. Taky se česalo a stříhalo , radilo a besedovalo, zpívalo u kytary. Počasí bylo nádherné a všichni jsme si to moc užili. Děkujeme Ivetě Mihulové, Katce Podveské a všem co pomáhali a organizovali. 

Klubová výstava Kolín 23.9.2023

Zveme vás na klubovou výstavu do Kolína.


Výzva ke spolupráci

21.3.2023

Přeloženo a zasláno ke zveřejnění Ivou Uriánkovou


Majitelé portíků - potřebujeme Vaši pomoc! Doktor Steven Friedenberg z Univerzity v Minesotě, USA studuje Addisonovu chorobu u portugalských vodních psů. Pro studii byli využiti především psi ze Severní Ameriky. Dr. Steven Friedenberg by rád rozšířil svou studii i mimo Ameriku do zbylých koutů světa. Proto hledá - zdravé portugalské vodní psy starší 9 let nebo nemocné Adissonovou chorobou v jakémkoliv věku.
Pokud máte zájem pomoci, zašlete email s rodokmenem psa asistentce výzkumu, paní Elizabeth Greif ( egreif@g.clemson.edu ) k posouzení, zda Váš pes je vhodný ke studii.
Pokud bude Váš pes vybrán, univerzita Vám zašle štětečky pro výtěr slin z dutiny ústní (odběru DNA), kterou zašlete zpět.
Pokud se chcete dozvědět více o Addissonově chorobě u PVP, 28. března ve 12:00 EST (východního času New York) proběhne přednáška s Dr. Stevenem Friedenbergem přes ZOOM Meeting. https://umn.zoom.us/j/92199213058?pwd=YXNVWFAvYVp5YmRxNHNVSnc1Y1Bhdz09
Výzkum je financován Nadací pro Portugalské vodní psy - www.pwdfoundation.org
Odkaz na studii, do které by jste se zapojili. - www.vetmed.umn.edu/…ogs
odkaz na meeting 28.03.2023 přes ZOOM: Meeting ID: 921 9921 3058
Passcode: PMh5Wf

16.3.2023

Klubová a speciální výstava 2023


Náměšť na Hané 6-7.5.2023

Připomínám, že od roku 2023 vstupuje v platnost nutnost absolvovat klubovou výstavu jako součást podmínky k uchovnění feny a psa PVP. 

15.3.2023

Zpráva poradce chovu za rok 2022

Podrobnější informace budou předneseny pro chovatele, členy klubu na schůzi sekce. Zatím nemám žádné informace kdy a zda bude svolána. 

Děkuji Lence Markovičové-poradkyni chovu za sdílení tabulky rekapitulace chovu PVP  v roce 2022.


25.11.2022

Zápis z jednání KCHLS a plán výstav klubu v roce 2023

O roku 2023 vstupuje platnost  absolvovat klubovou výstavu  jako součást podmínky k uchovnění feny a psa PVP.

11.11.2022

Chondrodysplázie neboli CDPA

co byste měli vědět, když chováte nebo chcete chovat PVP

Autor : Iva Urianková

 Určitě si většina chovatelů před měsícem všimla prosby o hromadné testování Portugalských vodních psů na test CDPA/CDDY (IVVD). Na sociální síti Facebook se rozvířila horlivá diskuze v komentářích a později i zveřejňované testy různých psů po celém světě. Jak se to tedy týká i nás v ČR a co to vůbec CDPA/CDDY (IVDD) je?

Chondrodysplázie neboli CDPA

Chondrodysplázie je způsobena inzercí retrogenu pro fibroblastový růstový faktor FGF4, který je zapojen do mnoha biologických procesů včetně vývoje kostí, do psího chromozomu 18. (Genomia s.r.o.) Zjednodušeně řečeno, jedná se o mutaci, která způsobuje krátké nohy u plemen baset, velškorgi, jezevčík, westík a skotský teriér. K projevení této mutace stačí jedna alela od jednoho rodiče. CDPA u krátkonohých plemen není brán jako nechtěná choroba, ale jako vlastnost plemene.

Chondrodysplázie se portíků pravděpodobně vůbec netýká, ale test se dělá společně s CDDY.

Chondrodystrofie s pravděpodobností degenerace meziobratlových plotének neboli CDDY/IVDD

Chondrodystrofie je dost podobná mutace, se stejným růstovým faktorem FGF4, jako u CDPA, ale s tím rozdílem, že leží na psím chromozomu 12.

Tato mutace vysvětluje krátkonohý fenotyp u dalších plemen psů, jako je například Jack Russell teriér, Dandie dinmont teriér, francouzský buldoček, čivava, čínský chocholatý pes, pekinéz, Shih tzu, havanský psík, Coton de Tulear, bišonek, malý a trpasličí pudl, bígl, kavalír King Charles španěl, anglický špringršpaněl, americký kokršpaněl, portugalský vodní pes, Nova Scotia Duck Tolling retrívr nebo Chesapeake bay retrívr.

Psi, kteří nesou homozygotně obě mutace, vykazují drastické zkrácení nohou. Jedná se především o basety, jezevčíky, velškorgi a skotské teriéry. (Genomia s.r.o.)

Kromě zkrácení končetin se ukázalo, že PVP s tímto genem mohou trpět IVDD neboli predispozicí k abnormálnímu růstu a vývoji meziobratlových plotének. U postiženého psa dochází k předčasné kalcifikaci, ztrátě pružnosti a postupné degeneraci meziobratlových plotének. A nejedná se o problémy až v postarším věku, ale již u mladých zvířat cca kolem 1 roku věku. Tyto abnormální meziobratlové ploténky jsou pak vtlačovány do páteřního kanálu, kde krvácejí a zánět způsobuje silnou bolest a neurologickou dysfunkci označovanou jako nemoc meziobratlových plotének I. typu (z anglického intervertebral disk disease I., IVDD). IVDD má vysokou míru úmrtnosti a vysoké náklady na chirurgickou a veterinární péči. Dědičnost predispozice k IVDD je autozomálně dominantní, k projevení stačí pouze jedna alela od jednoho z rodičů. (Genomia s. r. o.). To znamená, že i jedinci s jednou alelou n/CDDY mohou pravděpodobně onemocnět IVDD.

Abychom tomu trochu porozuměli, během měsíce října jsem zkontaktovala dva majitele, kteří mají pozitivní PVP na CDDY/IVDD. Předem moc děkuji, že byli ochotni zodpovědět několik mých otázek.

První jsem vyzpovídala majitelku portugalského vodního psa z Polska. Dle jejich slov její čtyřletá portice přestala chodit na zadní nohy. Okamžitě provedli vyšetření magnetické rezonance a zjistili IVDD. Díky chovatelům Iloně Griffioen-van Beek (CHS Casa Hoya´s), Cheryl Hoofnagle (předseda PWDCA ortopedie) zjistila více o dané nemoci a další užitečné informace o léčně a lécích. Po léčbě fena opět chodí, ale musí omezit pohyb, skákání, běhání. Její zdravotní stav je ale stále nestálý. Aktuálně kulhá na zadní nohu a dochází na fyzioterapie. Fena váží pouhých 13 kg a majitelka o ni tvrdí, že vždy vypadala jako jezevčík - malá na krátkých nohách.

Druhý rozhovor jsem vedla s majitelkou skoro dvanáctiletého PVP z USA. O svém psovi také tvrdí, že od štěňátka měl kratší nohy a delší tělo. Byl zakoupen s vidinou výstav a chovu, ale byl v 18 měsících vykastrován kvůli zdravotním problémům. Jeho problémy s páteří a klopýtání dávali za vinu lehké deformaci na zadní noze. Po zveřejnění informací o CDDY/IVDD nechala majitelka svého psa geneticky testovat a vyšlo, že pes je pozitivní na CDDY s dvěma kopiemi CDDY/CDDY. Pes celý život průběžně bere léky proti bolesti, dochází na chiropraktické procedury, na terapii studeným laserem a akupunkturu.

Nejvíce se do testování pustila USA klub PWDCA, kde je komunita chovatelů a majitelů PVP obrovská. V lednu pořádají online seminář pro chovatele s odbornými veterináři pro lepší pochopení dané situace, sbírají výsledky testů chovných i nechovných jedinců. Aktuálně není zveřejněna statistika, ale již zveřejněné údaje naznačují, že je pravděpodobně zasaženo 15 % - 20 % populace PVP touto chorobou v USA. Přesné údaje se zveřejní až po semináři v lednu, až bude protestovaná větší část populace a výsledky budou objektivní.

A co proto můžeme udělat? Otestovat své chovné i nechovné jedince a zapojit se do statistik, a tím i pomoci poodhalit linie PVP, kteří tuto chorobu nesou v genech a nadále s tím umět pracovat.

Každý chovatel má trochu jiný pohled na ideálního portíka, ale každý chceme chovat především portíka zdravého.

Tento článek neberte jako odborný, je to popsaný slet událostí posledního měsíce. Jen čas a zkušenosti nám napoví dál. Určitě ale stojí za to celou situaci sledovat.

Souhrn testů u PVP, z nichž většina je jen doporučená a není povinná do chovu:

V laboratoři Genomia s. r. o. lze pohodlně testovat: EO-PRA, PRA-prcd, RSPO2, GM1, CDDY/CDPA. Genomia s. r. o. uchovává vzorky genetického materiálu i po testování několik let, takže lze zpětně, pokud jste již v laboratoři testovali, otestovat další testy bez nového odběru. Stejná možnost je i v zahraničním Laboklinu.

V laboratoři PennGen v USA lze testovat JDCM a MOS -PWD (Microphthalmia Sndrom)

A další - klinický test očí (DOV) u očního specialisty, rentgen kyčlí (HD), rentgen loktů (ED), OCD, rentgen páteře (spondylóza).

Penn Vet | Genetic Tests (upenn.edu)

(Genomia: Genetické testy pro psy plemene: Portugalský vodní pes)

Urianková Iva

Zápis ze schůze sekce konané 15.4.2022 v Humpolci


MH-24.5.2022

Pro ty kdo se nemohl schůze zúčastnit a zajímá ho dění v sekci je zde k dispozici zápis ze schůze sekce

MH-7.4.2022

Novinka v testování portugalských vodních psů v Genomii v zaváděcí akci!
Až 20% sleva na test EOPRA!

Předávám informaci , původní znění - email od paní Mgr. Lucie Andrlové Genomia

Vážení představitelé klubu,
rádi bychom vám sdělili, že jsme v genetické laboratoři Genomia zavedli test EOPRA (Progresivní retinální atrofie s časným nástupem) pro portugalské vodní psy.
Zároveň jsme pro všechny jejich chovatele připravili zajímavou akci :
20% slevu na testování EOPRA z uložených vzorků,
15% slevu na testování EOPRA vzorků nových
a 15% slevu na další testy pro portugalského vodního psa
.

Něco málo o EOPRA:

Onemocnění PRA, progresivní retinální atrofie, se projevuje postupnou degenerací světločivných buněk oční sítnice. Podle různých kritérií (věk a rychlost nástupu, typ degenerované buňky sítnice, způsob degenerace, genetická podstata, postižené plemeno) rozlišujeme několik typů PRA. U plemene portugalský vodní pes byla v minulosti identifikována varianta PRCD, která je základem pro PRA s pozdním nástupem. Nyní je však známá i varianta s časným nástupem (EO PRA), u které se klinické příznaky začínají objevovat již ve 2 - 3 letech.
Kompletní popis příznaků a dědičnosti najdete https://www.genomia.cz/cz/test/eopra/

Informace k akci:

Pokud objednáte genetický test EOPRA a zaplatíte svou objednávku v termínu
od 11.4. do 24.4. 2022,
získáte 20% slevu na testování vzorků, které jsou u nás uložené z předchozího testování,
15% slevu na testování vzorků nových
nebo 15% slevu na jakýkoliv jiný test pro portugalské vodní psy z naší nabídky!
Pro objednání testu z uloženého vzorku nás kontaktujte emailem nebo telefonicky, uveďte nám číslo vzorku nebo jméno psa a kód akce "EOPRA 4-2022".
Pro objednání testu nového vzorku, zadejte online objednávku https://www.genomia.cz/cz/test/eopra/ a do poznámky zákazníka v online objednávce uveďte slevový kód "EOPRA 4-2022".

Kompletní nabídku testů pro portugalské vodní psy najdete https://www.genomia.cz/cz/breed/portuguese-water-dog/
Celé znění akce můžete najít https://www.genomia.cz/cz/akce/.

Ceny budou přepočítány až v potvrzení objednávky. Tým Genomia je zkušební laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci dle ISO 17025 pod číslem 1549.

Klubová výstava se zadáním titulu KV,  Klubová výstava bez zadání titulu KV  

28.5.2022 a 29.5.2022 Náměšť na Hané

Metodický pokyn

 


16.3.2022-MH

Pozvánka na schůzi sekce

Oficiální pozvánka na schůzi sekce.

Budeme rádi, když se zúčastníte v co největším počtu! Nezapomeňte si vzít průkaz člena klubu!

MH-15.3.2022

Nová vyhláška č. 384/2021 Sb

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna Vyhláška č. 384/2021 Sb., o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování. Vyhláška vstupuje v platnost 1.11.2021 a chovatelé zastřešení ČMKU a nejen oni, by se s ní měli seznámit.
Vyhláška se vztahuje na sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatele, kteří jsou jejich členy, podnikatele, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatele, kteří chovají 3 a více fen a kteří chovají psa za účelem rozmnožování. Tím jsou myšleni:
1. březí nebo kojící fena,
2. fena, která není březí nebo kojící,
3. samec psa nebo
4. štěně chované společně s matkou, nebo fenou nahrazující jeho matku,
Ve vyhlášce jsou zakotveny obecně platné požadavky týkající se velikosti prostor, v kterých jsou psi a fenky drženi, nároků na možnost jejich udržování, na venčení psů a možnost jejich pohybu. Pozornost je věnována i socializaci štěňat a uveden je také požadavek na hračky pro dospělé psy.
Z pohledu chovatelů a chovatelských klubů jsou důležité požadavky na věk psů a fen při využití v reprodukci, které se, až na jeden bod oproti předchozím pravidlům nemění. Změnilo se ustanovení , podle kterého je možné udělit výjimku krytí fen starších osmi let. Výjimka je věkově ohraničena, povolit jí lze jen do ukončeného devátého roku věku fenky. Jako dříve je požadováno veterinární potvrzení, které musí obsahovat vyjádření, že zdravotní stav zvířete umožňuje březost bez nadměrných rizik. Vyšetření zvířete musí být provedeno a potvrzení musí být vydáno nejpozději na začátku říje, nejdříve může být vyšetření zvířete provedeno a potvrzení vydáno jeden měsíc před začátkem říje .
Vyhláška je koncipována ve snaze postihnout nekorektní chovy. Některá ustanovení našim chovatelům nebudou vyhovovat. ĆMKU vyhlášku připomínkovala, ale ne všechny naše požadavky byly do vyhlášky zapracovány. Znění vyhlášky je v příloze a najdete je i ve Sbírce zákonů.

https://www.cmku.cz/data/novinky/593-duleziti-upozorneni-%E2%80%93-nova-vyhlaska.pdf

Zdroj : web ČMKU

Autor:
Vladimíra Tichá 

Schůze sekce

Převzatý text ze stránek Vodní psi, španělé a kooikerhondje

Autor: Štěpánka Jersáková

MH-15.3.2022


SCHŮZE SEKCE 15.4.2022 10,30-11,00 hod HUMPOLEC HOTEL KOTYZA. Prosím všechny, vezměte sebou členskou kartu KCHLS a zůčastněte se v plném počtu. Pozvánky na schůzi by všem členům měl emailem zaslat předseda klubu KCHLS.

Ilustrační foto WDS 2021

Nejbližší plánované výstavy:

Brněnská národní, Brno výstaviště, 8.-9. 1.2022

poslední uzávěrka 7. 12.2021

Šampion šampionů Top hotel Praha, 15. 1. 2022

uzávěrka : 9. 1.2022Pravidla pro vstup na výstavy psů platná od 22.11.2021-Covid opatření


Na základě mimořádného opatření vlády je od 22. 11. 2021 možná účast na výstavách psů na základě splnění některé níže z uvedených podmínek:
CHOVATEL/NÁVŠTĚVNÍK:
a) Se prokáže u vstupu certifikátem o ukončeném očkování - tzn. min 14 dní po podání 2. dávky vakcíny.
b) Se prokáže u vstupu certifikátem o prodělání onemocnění covid-19 ve lhůtě kratší než 180 dní.
c) Se prokáže u vstupu potvrzením, že ze zdravotních důvodů nemůže být daná osoba očkována a zároveň se prokáže negativním PCR testem platným max 72 hodin. Prokázání se negativním PCR testem se
týká i osob s nedokončeným očkováním a osob ve věku 12 - 18 let.

U návštěvníků do 12 let se bezinfekčnost neprokazuje


Světová výstava psů Brno 2021


MH-10.10.2021

 Claircreek Faro Do Atlantico
World Winner 2021 


Ve dnech 30.9.2021-3.10.2021 se v Brně uskutečnila Světová výstava psů. Byla to velká událost pro všechny chovatele i fanoušky psích výstav. K vidění byli krásní psi z různých zemí světa. Mohli jsme  porovnávat, jak si stojí náš český chov ve srovnání  se světovou špičkou. Zajímavé bylo vidět i profesionální grooming  světové jedničky . Tento pes, Claircreek Faro Do Atlantico ( maj. Hugo Oliveira, Portugalsko)  nás troufám si říct, všechny ohromil svou úpravou srsti, perfektním předvedením a dokonalou stavbou těla.  Zaslouženě získal ocenění BOB a v soutěži FCI VIII. BIG.2.

V soutěži bylo nahlášeno přes 75 portíků, což byla velmi slušná účast. Posuzovala skvělá paní rozhodčí Carla Molinari, která je odbornicí na toto plemeno přímo v zemi jeho vzniku. Moc jsem si užila jejího objektivního posouzení. Kéž by ve všech výstavních kruzích v naší republice, kde jsou posuzováni PVP, byli takoví fundovaní rozhodčí.

 Naši chovatelé předvedli, že náš chov nijak nezaostává za světem. Že máme i chovatele, kterým záleží na kvalitě a ne na kvantitě. Že nad svým chovem přemýšlejí, věnují mu velké množství času a finančních prostředků. 

Všem těmto chovatelům patří velká gratulace za jejich skvělé  výsledky na WDS 2021, za  reprezentaci českého chovu PVP a také  poděkování za jejich práci.

Zde odkaz pokud vás zajímají výsledky :https://www.dogoffice.cz/results/24883

Upozornění a žádost o součinnost

MH-25.8.2021

Zdvořile žádáme všechny chovatele, jejichž psi ( fenky)   nesplňují požadavky na chovnost  z důvodu  kastrace či   již uhynuli , aby o tomto informovali poradce chovu paní  Lenku Markovičovou.   Naším cílem je aktualizovat databázi chovných zvířat v rámci chovu i těchto webových stránek.

Děkujeme 

Informace ke speciální výstavě PVP při WDS 2021

MH-16.8.2021

Ke speciální výstavě slídičů a vodních psů při WDS 2021, která se měla konat dne 30.9.2021 v Kroměříži a byla zde avizována dne 7.4.2021 přidávám následnou informaci :

Podle vyjádření pana Ing. Jaroslava Šarmana je tato výstava zrušena. Cituji z jeho e-mailu:

Vzhledem k nejisté situaci s covidovými opatřeními, příjezdem rozhodčích i nízkým počtem účastníků WDS 2021, bylo rozhodnuto speciální výstavu nepořádat. 


Sraz PVP 2021

Bílé Karpaty

MH 24.6.2021

Již tradiční sraz chovatelů a přátel Portugalských vodních psů se uskutečnil od 10.6.do 13.6.2021.Sešlo se nás opět velké množství a letos přijeli nejen už skalní účastníci, ale i mnoho nováčků se svými novými parťáky. 

Věřím, že si to všichni naplno užili, a že pro ně setkání bylo nejen zábavné, ale i poučné.

Děkuji Katce Podvéské ( CHS Z Kasétek) a Lence Bernardové za organizaci, za neutuchající elán, stále dobrou náladu  a snahu všem vyhovět a pomoci.

Těším se na sraz 2022 ! Tak na viděnou!!!


02.06.2021-MH

Klubová výstava

španělů, vodních psů a plemen zařazených v KCHLS (mimo retrívrů) se zadáním čekatelství CAJC, CAC, res. CAC a tituly Klubový vítěz, Klubový vítěz mladých, BOJ, BOV, BOS, BOB, BIS. Dne 7.8. 2021 na nádvoří zámku Náměšť na Hané 

MH-30.4.2021

Dogoffice přihlašování bude otevřeno v týdnu 18 = příští týden 


Klubové výstavy 2021 KCHLS slídiči a vodní psi

MH-8.4.2021

Z  důvodu nejasné situace se plánované Klubové akce v Náměšti na Hané na 1. a 2. května 2021 RUŠÍ a po dohodě s organizátory a ČMKU se přesouvají následovně: 

Speciální výstava KCHLS slídiči a vodní psi 10.7.2021 - Kolín
Klubová výstava KCHLS slídiči a vodní psi 7.8.2021 - Náměšť na Hané Speciální výstava při WDS Brno 2021

Plánovaná výstava v roce 2021 ( budeme si držet palce ať se uskuteční !!!)

MH-7.4.2021

        30.9.2021 - Speciální výstava slídičů a vodních psů při WDS s titulem Vítěz Speciální výstavy, Kroměříž ( zatím nejsou vydány propozice ani není otevřeno přihlášení)


ode dne 31.3.2021 je znovu otevřeno přihlašování na WDS Brno 2021


WDS Brno probíhá ve dnech 30. 9. 2021 -3. 10. 2021 

uzávěrky: 1. 1. 2021, 15. 4. 2021, 30. 4. 2021, 30. 7. 2021 

https://www.dogoffice.cz


Evidenční listy vrhů


Jistě jste zaznamenali snahy ČMKU v čele s panem MVDr. Lubomírem Širokým o změnu v novele zákona č.246/1992 Sb., na ochranu proti týrání zvířat. 

ČMKU na svých stránkách zveřejnila dopis MZ k problematice evidenčního listu vrhu štěňat.

Zdroj: web ČMKUMH-6.4.2021

Přidány chovné feny Femme Fatale Cordata , Dream of Cordata Del Sur´s a chovný pes Alberto Viento Moravia.

MH-24.3.2021

Prosíme o dodržování termínů a postupů viz. Metodický pokyn Doporučení ke krytí od pana Ing. Františka Kordy.

Pokud se rozhodnete krýt tzv. na poslední chvíli požádejte prosím  svého poradce chovu o  expresní krycí list viz. níže v pokynu. 

Veškeré pokyny k chovu najdete na stránkách KCHLS.  Pro začínající chovatele nebo ty, kteří se ještě v problematice úplně neorientují, nebo neví kde hledat zde odkaz na stránky KCHLS https://kchls.cz/


METODICKÝ POKYN "DOPORUČENÍ KE KRYTÍ"

Pokud je fena chovná a chovatel se ji rozhodne krýt, minimálně 1 měsíc před předpokládaným háráním písemně požádá příslušného poradce chovu o vydání "Doporučení ke krytí". Nově je možné podat žádost o Doporučení ke krytí včetně provedení úhrady on-line. Podstatně se tím ušetří čas, náklady na poštovné atd. Ve formuláři je možné nahrát i přílohy (kopie rodokmenu krycího psa). On-line žádost o Doporučení ke krytí je přístupná pro členy klubu v Členské části. Do ní je třeba se přihlásit pod svým Uživatelským jménem a heslem. ONLINE ŽÁDOST O DOPORUČENÍ KE KRYTÍ
Žádost musí obsahovat jméno a název chovné stanice feny, telefonní kontakt, její ČLP, reg. číslo a kopii dokladu o členství v KCHLS, případně chovatelův návrh na krycí psy, kterými by měl zájem krýt včetně jejich ČLP a reg.č. Pokud některý z navrhovaných krycích psů není registrovaný u KCHLS, musí chovatel přiložit oboustrannou kopii jeho rodokmenu. V případě, že chovatel nemá představu o krycích psech, resp. je začátečník, příslušný poradce chovu navrhne 3 vhodné krycí psy. Spolu se žádostí o vystavení krycího listu zašle žadatel kopii dokladu o zaplacení 200 Kč za vystavení krycího listu. V případě expresního termínu vydání krycího listu (ve lhůtě kratší než jeden měsíc) se platí navíc poplatek 500 Kč (rovněž před vystavením krycího listu). Poradce chovu zašle chovateli:
- dvojmo "Doporučení ke krytí",
- Přihlášku k zápisu štěňat https://portugalsky-vodni-pes-klub.webnode.cz/tiskopisy-formulare/
- Hlášení vrhu https://portugalsky-vodni-pes-klub.webnode.cz/tiskopisy-formulare/
V případě, že chovatel nežádá a neplatí prostřednictví online formuláře, musí poradci zaslat doklady o úhradě krycího, případně expresního krycího polatku. Bez toho nebude krycí list vystaven.


Krycí poplatek se hradí na účet: Číslo účtu: 22937531/0100
Variabilní symbol: 555
Konstantní symbol: 0379
Specifický symbol: členské číslo


Zpráva pro příjemce: příjmení chovatele + za co (doporučení,krytí) .Do 8 dnů po nakrytí je chovatel povinen jedno vyplněné "Doporučení ke krytí". Do 10 dnů po vrhu zašle chovatel poradci chovu a majiteli krycího psa vyplněné "Hlášení vrhu" a to i v případě, že fena nezabřezla. Ve třech týdnech věku zašle chovatel Doporučení ke krytí a vyplněnou Přihlášku k zápisu štěňat na Plemennou knihu ČMKJ, Lešanská 1176/2a, 14100 Praha 4. Pokud má fena první vrh, zasílá též originál PP. Přihláška k zápisu štěňat se vyplňuje způsobem, že jména štěňat v jednom vrhu musí začínat jedním abecedním písmenem, běžně se praktikuje A, B, C atd. Tato posloupnost je pro jednotlivá plemena v chovatelské stanici, nikoliv pro jednotlivé feny. Příklad: Máte-li 2 chovné feny stejného plemene, tak jedna má vrh A, druhá B, příští rok C, druhá D atd. Častou chybou při vyplňování Přihlášky k zápisu štěňat je, že chovatelé vyplňují jména v pořadí jak se rodí štěňata. Správně se řadí nejdříve psi, pak feny podle abecedy druhého písmene, tedy: Adam, Aron, Abba, Asta atd. ČMKJ přidělí do příslušné kolonky čísla zápisu štěňat. V případě čipování je chovatel povinen přidat v Přihlášce k zápisu štěňat k příslušnému číslu zápisu čipový kód. V 6-7 týdnech se štěňata otetují, případně očipují, veterinář potvrdí a chovatel zašle zpět na ČMKJ. Poté Vám přijdou PP na dobírku. Pokud Váš chovný pes nebo fena získají další ohodnocení na výstavách nebo zkouškách, je třeba toto doložit na ČMKJ, jinak tyto nové okolnosti nebudou mít štěňata v rodokmenech. Žádosti o doporučení ke krytí posílejte zasílejte přímo příslušným poradcům chovu (kontakty ZDE) ing. František Korda - hl. poradce chovu - sekce retrieverů

Žádost o doporučení ke krytí ke stažení https://portugalsky-vodni-pes-klub.webnode.cz/tiskopisy-formulare/

ing. František Korda - hl. poradce chovu - sekce retrieverů


Cestování chovatelů mezi okresy v době covidové

Dotaz na Ministerstvo vnitra :

14.3.2021-MH
Zdroj: web ČMKU


Informace k výstavám -NV Brno, MVP Špilberka

25.2.2021-MH
Zdroj : web ČMKU

Vážení vystavovatelé,
po usilovném jednání o novém termínu Brněnské národní výstavy a mezinárodní výstavy Špilberka máme snad poslední termín.
Nový termín výše uvedených výstav byl stanoven na 14. - 16.5.2021.
14.5.2021 - Brněnská národní výstava psů
15. - 16.5.2021 mezinárodní výstava psů Špilberka
Doufáme, že tento termín už bude termínem definitivním.
Zrušení přihlášek na výše uvedených výstav přijímáme do 31.3.2021.
Kontakt: NVP Brněnská vystava@vystavabrno.info
MVP Špilberka vystava@cmku.cz
Přeřazení ve třídách, podle věku přihlášených psů, bude provedeno automaticky bez požadavku na doplatek výstavního poplatku.
Uspořádání těchto výstav bude vyžadovat určitá omezení. Omezen bude i počet psů, kteří se budou moci výstav zúčastnit. S ohledem na možnost rušení přihlášek, vyhodnotíme po 31.3.2021 počet registrovaných psů a, pokud to situace dovolí, bude dohlašování psů na tyto výstavy znovu otevřeno. Eventuální znovuotevření přihlašování bude krátkodobé a budeme vás o něm informovat. Sledujte, prosím FB profil a webové stránky výstav.
Zároveň bychom vás chtěli informovat, že i nadále hledáme vhodný náhradní termín pro výstavu DuoCACIB Brno.
Doufáme, že přicházející jaro přinese i pozitivní vývoj situace a umožní nám setkat se co nejdříve v přátelské atmosféře na našich výstavách.
Lubomír Široký
Předseda ČMKU

Národní výstava psů v Ostravě pro rok 2021 zrušena


17.2.2021-MH

Zdroj: Web ČMKU

Vážení vystavovatelé,
Přestože jsme udělali maximum pro pořádání výstavy v Ostravě, nastala situace, že v prostorách areálu Výstaviště Černá louka v Ostravě je zřízeno očkovací centrum a nelze zde v plánovaném dubnovém termínu uspořádat Národní výstavu psů.
Bohužel se nám nepodařilo najít pro tuto výstavu vhodný náhradní termín a jsme tudíž nucení pro rok 2021 Národní výstavu psů v Ostravě zrušit.
Lubomír Široký
Předseda ČMKU 

17.2.2021-MH

Přidány chovné feny: Flame in the Heart Jemalle,   Lór Černobílá elegance,

Mercedes Černobílá elegance-Podmíněné uchovnění-výjimka Covid - pro rok 2021

Výstavy ČMKU 2021

Zpráva od předsedy ČMKU pana Lubomíra Širokého
Zdroj: Web ČMKU

1.2.2021
Vážení vystavovatelé,
Je nám velice líto, ale ani přes naše usilovná jednání jsme neobdrželi souhlas s upořádáním národní výstavy Brněnská a mezinárodní výstavy Špilberka v termínu 12.-14.2.2021.
Není naším plánem výstavy rušit. Hledáme pro tyto výstavy náhradní termín, o kterém vás budeme včas informovat. Přihlašování pro tyto výstavy nebude znovu otevřeno. Zrušení přihlášek na výše uvedené výstavy přijímáme do 28.2.2021.
Kontakt: NVP Brněnská vystava@vystavabrno.info
MVP Špilberka vystava@cmku.cz
Přeřazení ve třídách, podle věku přihlášených psů, bude provedeno automaticky bez požadavku na doplatek výstavního poplatku.
Zároveň bychom vás chtěli informovat, že přihlašování na výstavu DuoCACIB Brno zatím nebude otevřeno. Eventuální přesun výstavy na pozdější termín nebo její případné zrušení je stále v jednání.
Přejeme všem pevné zdraví a doufáme, že nám situace umožní potkat se co nejdříve v přátelské atmosféře na našich výstavách.
Lubomír Široký
Předseda ČMKU

1.2.2021-MH

Nová Směrnice - podmínky pro inseminaci

z 10.12.2020


Tiskopis pro potvrzení inseminace :

1.2.2021-MH

Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání


Citace článku paní Vladimíry Tiché 

Upozornění: od 1.února 2021 vchází v platnost novela Zákona na ochranu zvířat č. 246/1992

Byla schválena novela Zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání a 4. prosince 2020 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů. Většina ustanovení by měla vstoupit v platnost 1. února 2021. V novele je několik novinek týkajících se psů. Následné povídání na některé z nich upozorňuje. 

Připomenout je ale třeba, že pouze soud může vykládat zákon a že ten, kdo chce znát přesné znění by si měl zákon ve Sbírce zákonů otevřít. např zde : https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-246
Potěšitelné je, že se poprvé v zákoně objevuje definice množírny a že je vysloven zákaz prodeje psů na veřejných prostranstvích nebo v obchodech se zvířaty. Potěšitelné je také to, že se předpisy nevztahují jen na organizované chovatele nebo na chovatele, kteří mají na chov psů živnostenský list, jako tomu bylo doposud, ale že mají daleko širší platnost.
Potěšitelné je i to, že dle zákona je chovatel povinen poskytnout nabyvateli informace o štěněti a také o tom, jak o něj pečovat. Podobný přístup není pro chovatele ČMKU nic nového, většina z nich jej dlouho uplatňuje v praxi.
Menší radost chovatelům asi udělá zavádění evidenčních listů vrhů a štěňat. Podstatné asi je to, že se evidenční listy nikam neposílají, ale chovatel je musí po dobu 3 let pro případ kontroly uchovávat.
Níže jsou uvedena ustanovení, týkající se psů.


V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Každý je povinen zajistit, aby zvíře, které chová, nezranilo ani neusmrtilo zvíře jiného chovatele. To neplatí, pokud se zvíře jednoho chovatele brání útoku zvířete jiného chovatele nebo pokud zvíře chovatele brání prostor určený k jeho chovu a dále v případě pasteveckých psů při ochraně hospodářských zvířat. Toto ustanovení se vztahuje na volně žijící zvíře, pouze pokud je chováno v zajetí. Toto ustanovení se nevztahuje na zvíře chované v honitbě podle zákona o myslivosti a na loveckého dravce, pokud je používán podle zákona o myslivosti.".
Upraven byl i "§ 7a, Ochrana psů a koček při jejich rozmnožování.
(1) Je zakázán chov psů nebo koček, včetně jejich rozmnožování, v zařízení, včetně bytu, ve kterém jsou chováni a rozmnožováni psi nebo kočky v nevhodných podmínkách, které způsobují jejich utrpení, a ve větším počtu, který jim neumožňuje uspokojovat jejich fyziologické, biologické nebo etologické potřeby (dále jen "množírna"). Množírnou se rozumí zařízení, včetně bytu, uvedené ve větě první, i když není hlavním cílem činnosti chovatele rozmnožování zvířat nebo dosažení zisku.

(2) Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa, jsou při prodeji nebo darování štěněte ve věku do 6 měsíců povinni
a) vést evidenci o prodaných a darovaných štěňatech a uchovávat ji po dobu 3 let,
b) poskytnout novému chovateli informace o dosavadním způsobu krmení štěněte a popis následné péče o ně a
c) vydat při převodu každého štěněte novému chovateli kopii evidenčního listu vrhu štěňat s uvedením konkrétního převáděného štěněte nebo jiný dokument, který ve vztahu k převáděnému štěněti obsahuje údaje uvedené v odstavci 5.

(3) Ustanovení odstavce 2 písm. a) a c) se nevztahuje na provozovatele útulku.

(4) Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa, jsou povinni
a) vyplnit ke každému vrhu nejpozději do 7 dnů od narození štěňat evidenční list vrhu štěňat,
b) do 7 dnů od označení štěněte čipem do evidenčního listu vrhu štěňat vyplnit čísla čipů jednotlivých štěňat a
c) uchovávat evidenční list vrhu štěňat nejméně po dobu 3 let ode dne jejich narození.

(5) Závazný vzor formuláře evidenčního listu vrhu štěňat uveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách. Evidenční list vrhu štěňat obsahuje
a) identifikační údaje chovatele,
b) místo jejich chovu,
c) informace o jejich matce, zejména plemeno, jméno, datum narození, číslo čipu nebo tetování,
d) informace o štěňatech, zejména datum narození a jejich počet, počet štěňat uhynulých po 7 dnech od narození, u každého štěněte číslo čipu, jméno štěněte a jeho pohlaví, a
e) informace o očkování a odčervení štěňat, případně o jiném veterinárním ošetření, která byla provedena do doby převodu štěňat, nejdéle do 6 měsíců jejich věku.

(6) Chovatel psa je povinen dodržovat tyto podmínky:
a) fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá zdravotní kondici; ostatním životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu,
b) maximální počet vrhů u feny je 3 za období 24 měsíců a
c) minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů.

(7) Chovatel kočky je povinen dodržovat tyto podmínky:
a) kočka kojí pouze takový počet koťat, který odpovídá její zdravotní kondici; ostatním životaschopným koťatům musí chovatel zajistit náhradní výživu,
b) maximální počet vrhů u chovné kočky je 3 za období 24 měsíců,
c) minimální věk pro odběr koťat od kočky je 84 dnů.

(8) Chovatel musí zajistit podmínky při chovu za účelem rozmnožování a minimální velikost prostor při rozmnožování psů nebo koček a dodržovat požadavky na provádění inseminace stanovené prováděcím právním předpisem. Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa, musí dodržovat požadavky na nejnižší a nejvyšší věk psů nebo koček při jejich rozmnožování stanovené prováděcím právním předpisem.

(9) Požadavky na podmínky při chovu za účelem rozmnožování a požadavky na minimální velikost prostor při rozmnožování psů a koček, na provádění inseminace a na nejnižší a nejvyšší věk psů a koček při jejich rozmnožování stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem."

"§ 7b
Prodej nebo předání psa nebo kočky novému chovateli

Je zakázán prodej nebo předání psa nebo kočky novému chovateli
a) na veřejném prostranství, s výjimkou prodeje nebo předání těchto zvířat v rámci veřejného vystoupení zvířat, nebo
b) na místech uvedených v § 13a odst. 5."

S výše uvedeným souvisí také nově navrhované ustanovení § 13a odst. 5 zákona na ochranu zvířat, ze kterého citujeme: "(5) Je zakázán prodej psů, koček a primátů v obchodech se zvířaty."


Jak moc nový zákon pomůže v oblasti množíren, ukáže praxe.
Vladimíra Tichá

 Na webu Ministerstva zemědělství je vyvěšen závazný vzor "evidenčního listu vrhu" (viz příloha), vzor "převodního listu štěněte (viz příloha)" a vysvětlení, jak uvedené a poměrně rozsáhlé formuláře, které se vztahují i na naše chovatele, vyplňovat. 

https://www.cmku.cz/data/novinky/529-evidencni-listy-vrhu.pdf


Doplnění chovných podmínek pro PVP


14.1.2020-MH

Dle zápisu z jednání konference KCHLS ze dne 27.9.2020 v Humpolci jsou  u všech plemen sdružených v KCHLS  s okamžitou platností doplněny chovné podmínky o větu: Zálomek oháňky je vylučující vadou.

Zde celé chovné podmínky PVP  : https://portugalsky-vodni-pes-klub.webnode.cz/tiskopisy-formulare/

4.1.2021-MH

Ceny za psa, fenu roku 2019


Pandemie a vládní opatření nám bohužel nedovolily předat ceny za soutěž Pes, fena roku 2019 osobně. Proto jsem ostatním plemenům na jejich žádost před vánocemi odeslala ceny poštou. 

S majiteli portíků máme domluveno, že je předám na srazu PVP nebo na výstavě ( snad už bude možné se sejít). 

Byl to náročný rok pro všechny, ale věřím, že bude líp!

Přeji všem šťastný rok 2021, pevné zdraví vám i vašim psům a naviděnou někdy, někde 

Za pomoc s cenami posílám dík paní K.Podvéské !

4.1.2021-MH

Prodloužení členství v klubu na rok 2021-2022

 

Dovoluji si upozornit, že nastal čas k zaplacení členských poplatků klubu.

Úhrada prodloužení členství v KCHLS je nyní velice jednoduchá a lze jí provést přímo v Členské části webu KCHLS s možností úhrady on-line. Zde je krátký návod pro lepší pochopení:

https://kchls.cz/2020/12/22/jak-prodlouzit-clenstvi-v-kchls-na-roky-2021-2022-navod/

Příspěvek činí 500,- Kč na dva roky. Zaplaceno musí být nejpozději do 28.2.2021.


Zpráva poradce chovu 

v sekci Informace od poradce chovu přidány zprávy k chovu PVP za rok 2019

https://portugalsky-vodni-pes-klub.cms.webnode.cz/kopie-z-informace-od-poradce-klubu/

Výjimka z chovných podmínek pro rok 2020

Sraz PVP 2020

Léto je za námi a i když prázdniny nebyly úplně stejné na jaké jsme byli zvyklí v minulých letech, věřím, že jste si je naplno užili vy i vaši portíci. Během letních dnů se uskutečnila 2 setkání chovatelů, majitelů a přátel PVP.

Jako první, hned zkraje léta, to byl  už tradiční Sraz Portugalských vodních psů v  chráněné oblasti  Bílých Karpat v penzionu Jana Mlýnky. Sešlo se neuvěřitelné množství lidí i psů. Noví majitelé si mohli vyzkoušet vystavování, chovatelé jim poradili v otázkách chovu i každodenní péče o jejich mazlíky. Chovatelé měli možnost vidět, jak jim jejich štěňata rostou a  jak se jim daří. Všichni byli spokojeni a určitě zase příští rok přijedou.

Druhé setkání proběhlo 18.-20. září v Herolticích a majitelé portíků zde pilovali vodní práce, skoky do vody a zasoutěžili si v podávání míčků a hraček z vody.

Obě dvě akce zorganizovaly paní Katka Podvéská CHS Z Kasétek  a Lenka Bernardová. 

Moc vám oběma děkujeme !!!  


Zrušení schůze

Dne 12.9.2020 měla konat schůze sekce v Jihlavě

Po diskuzi se členy sekce na FB stránkách sekce Vodní psi, španělé a kooikerhondje - sekce KCHLS ,byla pro odřeknutí většiny  členů z důvodů obavy z nákazy Covidem schůze 11.9.2020 ve 20 hodin zrušena. 

O tomto rozhodnutí byli všichni informováni. 

Diskuze i všechny informace ke schůzi byla na fb  stránkách sekce bez upozornění smazána administrátorem. 


Zveme členy klubu na schůzi sekce

Zpráva od poradce chovu

17.3.2020-MH

S ohledem na současnou situaci vás poradce chovu žádá, aby jste veškerou komunikaci a korespondenci , včetně distribuce krycích listů, prováděli online, namísto osobního odesílání prostřednictvím České pošty. Tato možnost platí do odvolání.

Děkujeme za pochopení 

e-mail poradce chovu PVP:

  lenka.markovic@seznam.cz 

14.3.2020-MH

Schůze sekce  Vodní psi, španělé a kooikerhondje zrušena!


Vyhlášení soutěže sekce Nejkrásnější pes, fena roku 2019

9.2.2020-MH


Gratulujeme všem ! Slavnostní předání cen vítězům bude 2.5.2020 na KV v Náměšti na Hané 

Sraz PVP 2020

Pomalu , ale jistě už můžete začít plánovat  :)

Schůze sekce

Srdečně Vás zveme na schůzi sekce. Věřím, že všichni , kteří se se zajímáte o dění v klubu, se této akce zúčastníte.  Budu ráda pokud mi pošlete na e-mail arletka.2010@seznam.cz  zda plánujete účast.

Jedinou podmínkou účasti na schůzi je členství v klubu.

Pozvánka na klubové výstavy 2020

                     Propozice budou zveřejněny později. Zatím si můžete udělat poznámku ve vašem kalendáři  :)

Soutěž o nejkrásnějšího psa, feny roku 2019


Zájemce, který se chce soutěží zúčastnit, zašle nejpozději do 31. 1. 2020 (po tomto datu nebude přihláška do soutěží přijata) rozpis výstavních úspěchů psa s bodovým ohodnocením (viz tabulka), fotokopie výstavních posudků psa, výkonnostního průkazu, výsledkových listin, fotokopii průkazu původu, jméno majitele, adresu, telefonní číslo na e-mail : arletka.2010@seznam.cz

Slavnostní vyhlášení a předání cen se uskuteční na Klubové výstavě KCHLS  2.5.2020

Vítězům bude zaslána pozvánka! Ceny nebudou odesílány poštou ! 


 Soutěž Pes/ fena roku 2019:

Majitel psa musí být členem KCHLS. . Všechna ocenění musí být doložená kopiemi posudkových listů /kartiček/.

Soutěž chovatelská stanice roku 2019 :

Majitel chovatelské stanice musí být
členem KCHLS. Do soutěže se započítávají výsledky ze
závěrečných soutěží "Chovatelská stanice" na národních, klubových, speciálních a mezinárodních výstavách.

Bodování soutěže o nejlepší CHS :

Národní výstava

  • 1. místo - 7 bodů
  • 2. místo - 5 bodů
  • 3. místo - 3 body

Mezinárodní výstava

  • 1. místo - 10 bodů
  • 2. místo - 7 bodů
  • 3. místo - 4 body

KV a Speciální výstava

  • 1. místo - 15 bodů
  • 2. místo - 10 bodů
  • 3. místo - 5 bodů

Soutěž nejkrásnější štěně , junior 2019 :

Majitel psa musí být členem KCHLS. Všechna ocenění musí být doložená kopiemi posudkových listů /kartiček/.

Soutěž nejlepší pracovní pes roku 2019 :

Majitel psa musí být členem KCHLS. 

Každý pes, který úspěšně složí v roce 2019:
 loveckou zkoušku, záchranářskou zkoušku, canisterapeutickou zkoušku nebo zkoušku ze sportovní kynologie. 

Kopie tabulek ze zkoušek + kopie kartiček CACIT, CACT, Res.CACIT, Res.CACT 


Soutěž nejkrásnější veterán 2019 :

Majitel psa musí být členem KCHLS.  Všechna ocenění musí být doložená kopiemi posudkových listů /kartiček/.

Rok 2020

1.1.2020-M.HL

Dovolte mi, abych vám všem, chovatelům, majitelům i  příznivcům plemene Portugalský vodní pes popřála krásný , šťastný a úspěšný rok 2020 ! Těším se na vás ať už ve výstavních kruzích nebo při různých akcích pořádaných klubem nebo našimi chovateli. Mým velkým přáním do tohoto nového roku je , abychom se všichni snažili uchovat nebo raději  ještě více zlepšit kvalitu chovu PVP v ČR.  

12.9.2019-M.HL

Portugaláci pomáhají

Jsme velmi rádi, že naši Portugalští vodní psi  se zapojují i do činností,které pomáhají dětem se zdravotním handicapem.

 Příkladem je fenka Kissme , která našla nový domov a svou životní roli v rodině tří- leté zrakově postižené holčičky Aidy a pes Jamie, který žije v rodině Daniela. Daniel je osmnáctiletý chlapec s kombinovaným postižením. Jeho diagnóza je DMO, autismus a epilepsie. 

Přejeme dětem , jejich rodinám a psím kamarádům hodně zdraví a společnosti Pestrá psí asistence hodně šťastných a spokojených klientů.

Více o asistenčních psech zde : https://www.pestra.cz/asistujici-psi

Foto : Pestrá psí asistence 9.9.2019 M.HL

Jako každý rok i letos se v bývalém rekreačním areálu Brněnka v Herolticích uskutečnila akce pro odvážné psí sportovce Herlotický šplouch. Soutěží se v potápění, skocích a různých dovednostech ve vodě i mimo ni.  Portíci mívají každý rok zastoupení a ani letos tomu nebylo jinak. Naše plemeno skvěle předvedl Petr Šulák  .Se psy Sábiem a Áriem obsadil 2 a 3 místo v potápění.  Gratulujeme a děkujeme za super prezentaci Portugaláků.

Jestli se vám tato akce líbí přijeďte se svými portíky v roce 2020. Na těchto stránkách najdete informace https://www.herolky.eu/

Ilustrační foto z roku 2018 kde kluci také zabodovali 


4.6.2019 M.HL

Národní myslivecké slavnosti 2019

Termín konání: 22. 6. 2019 Zámek Ohrada   GPS:49,041537 14,421781

Již 18. ročník tradičních mysliveckých slavností nabídne bohatý program nejen pro myslivce, ale pro všechny příznivce myslivosti, pro dospělé i děti.

Těšit se můžete na mysliveckou kynologii, sokolnictví, soutěž ve vábení jelenů, dřevosochání, soutěže chladnokrevných koní, ukázky mysliveckých tradic i lesní pedagogiku.

V rámci těchto slavností budou předvedena plemena zařazená v naší sekci. Pokud máte vztah k myslivosti , máte lovecky vedeného Portugalského vodního psa nebo si chcete udělat hezký výlet jste vítáni. Pokud se chcete se psem aktivně slavností zúčastnit je potřeba být na místě nejpozději do 13 hod. Zde je odkaz na stránky https://www.nzm.cz/akce/narodni-myslivecke-slavnosti-2019


Klubová výstava španělů, vodních psů a plemen zařazených v KCHLS ( mimo retrívrů) 

22.5.2019 M.HL

Českomoravská kynologická jednota , Klub chovatelů  loveckých slídičů

pořádají a srdečně Vás zvou na Klubovou výstavu španělů, vodních psů a plemen zařazených v KCHLS ( mimo retrívrů) dne 5.10.2019 v Kolíně.


Sraz portugalských vodních psů v roce 2019 se bude konat 23.5.-26.5.2019


22.5.2019 M.HL

Zítra vyrážejí první táborníci na sraz PVP 2019 . Koná se od 23.-26.5.2019 v krásné a pro psy ideální krajině poblíž Strážnice,  Penzion Jana se nachází v chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat, Která byla v roce 1996 vyhlášena biosférickou rezervací. Počasí by podle předpovědí mělo být ideální , tak jestli si chcete udělat výlet přijeďte se podívat , třeba jen  na otočku :)..

Těšíme se na vás !!!