25.11.2022

Návrh řádu popisné přehlídky

Navrhovaný řád popisné prohlídky, zatím není nutný k uchovnění !!!

Metodický pokyn 


Podmínky pro uchovnění portugalského vodního psa

PES + FENA

Věk: od ukončeného 17. měsíce

výstavní ocenění:

Varianta 1:   Varianta 1: 2x výstava vyššího typu (mimo oblastní a krajské) po roce věku ocenění minimálně VD+ZV nebo jakákoliv zkouška z výkonu

nebo

Varianta 2:   3x výstava vyššího typu (mimo oblastní a krajské) po roce věku ocenění minimálně VD od 2 různých rozhodčích

O roku 2023 vstupuje platnost absolvovat klubovou výstavu jako součást podmínky k uchovnění feny a psa PVP.

Poznámka :

*Na základě usnesení Chovatelské rady KCHLS ze dne 10.6.2015 ve Velké Bíteši pro plemena španělů, slídičů a vodních psů nebudou uznávány pro chovnost Oblastní a Krajské výstavy. 

test prcd-PRA- nutno ověřit vzorek od veterináře!

výsledek N/N - clear nebo N/P - carrier

vyšetření DKK u akreditovaného veterináře

nutné vyšetření DKK, max. stupeň pro zařazení do chovu D/D

Jedinci s výsledkem dysplazie C nebo D musí být kryti pouze jedinci s vyšetřeným stupněm dysplazie A nebo B

*nevyšetření jedinci musí být spojování pouze s jedinci s vyšetřeným stupněm dysplazie A nebo B 

Poznámka:*podle původních chovných podmínek nebylo vyšetření DKK do

chovu nutné - takto uchovnění jedinci jsou stále  vedeni jako chovní.

Kohoutková výška:

dle standardu (zápis rozhodčím do průkazu původu nebo do posudku na výstavě.

Chrup:  skus nůžkový

Chovní jedinci uvedení v doporučení ke krytí musí splňovat chovné podmínky (zdravotní testy) platné od 26.9.2009.

 V případě, že fena bude kryta v zahraničí: 

-pokud krycí pes nebude testován na prcd-PRA, fena musí mít vyšetření s výsledkem prcd-PRA clear

- pokud krycí pes nebude vyšetřen na DKK, fena musí mít výsledek DKK A nebo B.

Doplnění :

Dle usnesení konference KCHLS ze dne 27.9.2020 je s okamžitou platností doplněno do chovných podmínek, že zálomek oháňky  je vylučující vadou.

 Pro uchovnění PVP je podmínkou býti členem KCHLS (viz. odkaz na jak se stát členem)

Test prcd- PRA je genetický test očí - tento test se dá nejblíže dělat v laboratořích Genomia s. r. o, Vedomia a.s. a Laboklin.

Pro uchovnění feny či psa zašlete:

žádost o uchovnění

originál rodokmenu

originály + kopie posudků z výstav, případně zkoušek

originály vyšetření DKK

kopie vyšetření prcd-PRA (v případě N/N - clear možno doložit vyšetření předků, max. do 4. generace)

2 fotografie psa - postoj, hlava (možno zaslat emailem poradkyni chovu)

kopii o zaplacení členských poplatků

Vše doporučeně na adresu poradkyně chovu:

Lenka Markovičová

Bohdašice 4

342 01 Sušice

 Odkaz na to jak se stát členem klubu KCHLS : https://www.kchls.cz/index.php/jak-se-stat-clenem